พาณิชย์เผยผลผลิตสินค้าเกษตรในปีนี้ออกมามากเพียงพอต่อความต้องการผู้บริโภคทำให้ราคาผัก-ผลไม้ –เครื่องเซ่นไหว้ต่ำกว่าตรุษจีนปีก่อน น.ส.ฐิติมา  งามทวีรัตน์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  สถานการณ์ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีน ทั้งหมู ไก่ ไข่ไก่ ส้ม กล้วยหอมทอง  และเครื่องเซ่นไหว้

ส่วนใหญ่จะมีราคาต่ำกว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนปีก่อนมาก เนื่องจากสินค้าเกษตรส่วนใหญ่มีผลผลิตออกมามากกว่าปีก่อนซึ่งมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวจากปีก่อน “ราคาสินค้าในช่วงตรุษจีนนี้แม้จะมีราคาปรับเพิ่มจากช่วงภาวะปกติที่ไม่มีเทศกาลแต่ก็ไม่ได้มากนักและยังมีราคาต่ำกว่าตรุษจีนปีก่อน โดยจากการสำรวจตลาดล่าสุดพบว่า ไก่ทั้งตัวรวมเครื่องใน 60-65 บาทต่อกก.,  ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคา 2.80-2.90 บาทต่อฟอง,  หมูตัดแต่ง 120-125 บาทต่อกก,   ส้มเขียวหวานเบอร์ 6 ราคา  70-75 บาทต่อกก.  และกล้วยหอมทอง 5.50-7 บาทต่อผลจากตรุษจีนปีก่อน 9-10 บาท” น.ส.ฐิติมา กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีน จะเป็นช่วงที่มีความต้องการสินค้า หมู ไก่ ผัก ผลไม้ เพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นกรมฯ จึงจัดช่องทางเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้น ผ่านงานมหกรรมสินค้า ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมจากเกษตรกรและผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร ซึ่งคาดว่างานนี้จะมีเงินสะพัดในงาน 3 ล้านบาท และช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้ 20-40% ประมาณ 9 แสน-1ล้านบาท 
 
ทั้งนี้ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าที่นิยมใช้ในเทศกาลตรุษจีน เช่น เนื้อสุกร ไก่สดทั้งตัว เนื้อไก่ เป็ด ไข่ไก่ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ขนมและอุปกรณ์เซ่นไหว้ สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ข้าวสาร สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอ  สินค้าจากศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน   สินค้ายอดนิยมจากตลาดต้องชม 8 ตลาด 7 จังหวัด และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพดี จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป 10 – 20% รวม 128 คูหา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews