อีกหนึ่งสวนทุเรียนประวัติศาสตร์หรือสวนทุเรียนโบราณที่ต้องไปชมกันก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางรักน้อยนักท่องเที่ยวจะได้ชมสวนทุเรียนเชิงอนุรักษ์เก่าแก่อายุกว่า 100 ปีถือเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ทุเรียนต่างๆเช่นหมอนทองก้านยาวชะนีกบ ฯลฯ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินในจังหวัดนนทบุรี

ซึ่งเป็นดินตะกอนสะสมจากแม่น้ำจึงทำให้ทุเรียนที่ปลูกในย่านนี้มีรสชาติดีหวานมันนุ่มนวลแตกต่างจากทุเรียนภาคอื่นๆจนกลายสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีที่หลายคนต้องนึกถึงสวนทุเรียนท่ามกลางชุมชนเมืองแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เกือบทั้งปีแต่แนะนำให้ไปช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมและช่วงเทศกาลทุเรียนนนท์แต่ในช่วงฤดูฝนหรือช่วงน้ำขึ้นอาจไม่ปลอดภัยและไม่สะดวกในการเข้าชมสวน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand