หมอเผย การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาทในยุค 4.0 ต้องมีการส่งเสริมป้องกันโรคแก่ประชาชนเพื่อลดจำนวนผู้ป่วย เนื่องจากไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้คาดว่าจะมีผู้ป่วยด้านระบบประสาทมากขึ้นอย่างแน่นอน ในการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาทในยุค 4.0” โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด

โรคระบบประสาทเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยอยู่ที่ประมาณอันดับ 3-4 โดยในอนาคตยังไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ได้ ซึ่งแม้ว่าภาระโรคระบบประสาทอาจไม่รุนแรงเท่าอุบัติเหตุทางการจราจรหรือโรคมะเร็ง แต่ภาระจากการดูแลจะรุนแรงกว่า เช่น ภาระติดบ้าน ติดเตียง เป็นต้น ซึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จะมีผู้ป่วยทางด้านระบบประสาทมากขึ้นแน่นอน ทั้งนี้ ในการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท 4.0 นั้นจะต่างจากเดิมใน 2 มุมคือ เรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะมีการค้นคว้าวิจัยเพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ย้ำเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคทางการเข้าถึง การดูแลด้านสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ใช้เทเลเมดีซีน ถ่ายทอดความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหารือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในพื้นที่และในส่วนกลางอย่างสถาบันประสาทวิทยา เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth